• en
  • vi

Khẩu trang VPG – N95

KHẨU TRANG VPG – N95 – Tên sản phẩm: Khẩu trang VPG – N95. – Loại: Tai đeo bằng, không vi khuẩn. – Quy cách: 10.5cm x 16cm – Cơ cấu sản phẩm: Sản phẩm bao gồm thân khẩu trang, kẹp mũi và tai đeo khẩu trang. Thân khẩu trang có cấu trúc 5 lớp được…

Read More

Khẩu trang 4 lớp dùng 1 lần

KHẨU TRANG 4 LỚP DÙNG 1 LẦN – Tên gọi: Khẩu trang y tế cao cấp Vietpower. – Loại: Tai đeo, phẳng, dây đeo phẳng, không vi khuẩn. – Quy cách: 17.5cm x 9.5cm – Cơ cấu sản phẩm: Sản phẩm bao gồm thân khẩu trang, kẹp mũi và tai đeo khẩu trang. Thân khẩu…

Read More