• en
  • vi

BAO BÌ ĐÓNG GÓI

1. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM KHẨU TRANG 4 LỚP

Đóng gói hộp: 10 cái / 1 túi; 5 túi / 1 hộp, bao bì giấy của hộp sử dụng bìa catong màu bề mặt phủ chống thấm nước và chống bụi

Đóng gói thùng: 50 hộp / 1 thùng. Tổng cả thùng là 2.500 cái

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM KHẨU TRANG VPG – N95

Đóng gói hộp: 1 túi 1 cái, 1 Hộp 20 cái, bao bì giấy của hộp sử dụng bìa catong màu bề mặt phủ chống thấm nước và chống bụi

Đóng gói thùng: Mỗi hộp 20 cái, 50 hộp 1 thùng. Tổng cả thùng là 1.000 cái